فروش

آپارتمان ۶۳ متری خوش نقشه

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۶۶۰
فروش