فروش

آپارتمان ۶۱ متری بسیار شیک

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۷۶۶
فروش
فروش

آپارتمان ۶۱ متری شیک شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۸۱
فروش