فروش

آپارتمان ۵۸ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۸۲
فروش