فروش

آپارتمان ۴۹ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۲۱
فروش