فروش

آپارتمان ۴۵ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۶۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵ متری دیزاین شده

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۶۸۶
فروش