فروش

آپارتمان ۴۵ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۶۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۵ متری دیزاین شده

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۶۸۶
فروش