فروش

آپارتمان ۳۸ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۰۰
فروش