فروش

آپارتمان ۱۵۰ متری در اندیشه

متـراژ - ۳ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۴۷
فروش