ویـژه فروش

۵۰۰ متر باغ ویلا در کردزار

متـراژ ۵۰۰ - اتاق خـواب
قیمت ملک:
۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهرانشهریار
کـد ملک:
۱۳۹۲۹
فروش
1050 متر باغ ویلا در کردزار کد : M 1041
فروش

۱۰۵۰ متر باغ ویلا در کردزار کد : M 1041

متـراژ ۱۴۰
قیمت ملک:
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۸۷۵۷
فروش
فروش

۷۴ متر اپارتمان اداری دو خواب در شهریار

متـراژ ۷۴
قیمت ملک:
۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۸۴۴
فروش
فروش

۱۰۰۰ متر باغ ویلا لاکچری در شهریار

متـراژ ۱۶۰
قیمت ملک:
۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۸۰۱
فروش
فروش

باغ ویلا ۷۰۰ متری در شهریار

متـراژ ۷۰۰
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۹۰۹
فروش
فروش

باغچه ۱۵۰۰ متری زیبا در شهریار

متـراژ ۱۷۰
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۰۵
فروش