ویـژه فروش

۵۰۰ متر باغ ویلا در کردزار

متـراژ ۵۰۰ - اتاق خـواب
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهرانشهریار
کـد ملک:
۱۳۹۲۹
فروش
1050 متر باغ ویلا در کردزار کد : M 1041
فروش

۱۰۵۰ متر باغ ویلا در کردزار کد : M 1041

متـراژ ۱۴۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۸۷۵۷
فروش
فروش

۷۴ متر اپارتمان اداری دو خواب در شهریار

متـراژ ۷۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۸۴۴
فروش
فروش

۱۰۰۰ متر باغ ویلا لاکچری در شهریار

متـراژ ۱۶۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۸۰۱
فروش
فروش

باغ ویلا ۷۰۰ متری در شهریار

متـراژ ۷۰۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۹۰۹
فروش
فروش

باغچه ۱۵۰۰ متری زیبا در شهریار

متـراژ ۱۷۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۰۵
فروش