1200 متر ویلا با 60 متر بنا در ابعلی
فروش

۱۲۰۰ متر ویلا با ۶۰ متر بنا در ابعلی

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
آبعلی
کـد ملک:
۸۶۴۴
فروش