فروش

آپارتمان ۵۷ متری در اندیشه کد ۱۴۲

متـراژ ۵۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۷۶
فروش
فروش

۵۲ متر اپارتمان در اندیشه کد ۱۴۳

متـراژ ۵۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۶۴
فروش
فروش

۶۲ متر اپارتمان دو خواب کد ۱۴۵

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری شهرک اندیشه کد ۱۴۴

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۳۷
فروش
فروش

۴۷ متر اپارتمان یک خواب در اندیشه

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۲۹
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۳

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۲۵
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری در اندیشه کد ۱۳۷

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۱۷
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۱۶۶.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۰۸
فروش
فروش

آپارتمان ۶۴ متری در اندیشه کد ۱۳۵

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳۹۵
فروش
فروش

آپارتمان ۴۰ متری در شهرک اندیشه کد ۱۳۶

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳۹۰
فروش
ویـژه فروش

اپارتمان ۴۴ متری در اندیشه کد : A2

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۲۸۶
فروش
ویـژه فروش

۶۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۶۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۴۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۱۷۰
فروش
×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ