فروش

مغازه ۲۳ متری با سند تجاری شهرک اندیشه

متـراژ
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۳۹
فروش