تماس با مشاورین تماس با مشاورین
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» فروش

اپارتمان 72 متری دو خواب کد B 338

اپارتمان 72 متری دو خواب کد B 338

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 53 متری 8 سال ساخت كد : K 333

اپارتمان 53 متری 8 سال ساخت كد : K 333

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 51 متری 6 سال ساخت كد : K 335

اپارتمان 51 متری 6 سال ساخت كد : K 335

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 46 متری دو سال ساخت کد K 352

اپارتمان 46 متری دو سال ساخت کد K 352

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 50 متری یک خواب کد A 244

اپارتمان 50 متری یک خواب کد A 244

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 52 متری چهار سال ساخت كد : K 357

اپارتمان 52 متری چهار سال ساخت كد : K 357

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 45 متری 5 سال ساخت كد : k 351

اپارتمان 45 متری 5 سال ساخت كد : k 351

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 50 متری یک سال ساخت کد A 231

اپارتمان 50 متری یک سال ساخت کد A 231

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 47 متری شیک کد A 235

اپارتمان 47 متری شیک کد A 235

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان 47 متری تک خواب کد A178

اپارتمان 47 متری تک خواب کد A178

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
کانال تلگرام املاک اریکه