تماس با مشاورین تماس با مشاورین
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» اپارتمان

آپارتمان ۵۶ متری شهرک اندیشه

آپارتمان ۵۶ متری شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۵۶ متری دو خواب شهرک اندیشه

اپارتمان ۵۶ متری دو خواب شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۵۵ متری شهر جدید اندیشه

اپارتمان ۵۵ متری شهر جدید اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۴۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

اپارتمان ۴۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۵۳ متری دو خواب شهرک اندیشه

آپارتمان ۵۳ متری دو خواب شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
۶۳ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

۶۳ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه

اپارتمان ۱۰۰ متری شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۶۹ متری شهرک اندیشه

اپارتمان ۶۹ متری شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , شهرک اندیشه

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۴۲ متری اندیشه فاز یک

اپارتمان ۴۲ متری اندیشه فاز یک

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
اپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه

اپارتمان ۶۴ متری شهرک اندیشه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات