فروش

آپارتمان ۴۵ متری شهرک اندیشه کد۲۲۷

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۲۴
فروش
فروش

آپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه کد۲۲۴

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۸۱۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۸ متری شهرک اندیشه کد ۲۰۷

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۶۱
فروش
فروش

آپارتمان ۸۵ متری شهرک اندیشه کد ۲۰۵

متـراژ ۸۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۵۹
فروش
فروش

آپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه کد۱۹۶

متـراژ ۵۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۲۹
فروش
فروش

اپارتمان ۶۵ متری فاز یک اندیشه کد ۱۶۵

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۲۷
فروش
فروش

۷۰ متر دوخواب شهرک اندیشه کد ۱۴۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴۶۱
فروش
ویـژه فروش

۵۳ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۲۷۲
فروش
ویـژه فروش

اپارتمان ۴۰ متری در فاز یک اندیشه

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۲۵۳
فروش
فروش

اپارتمان اداری ۵۱ متری در اندیشه کد : A 873

متـراژ ۵۱
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۹۲۷
فروش
فروش

۷۴ متر اپارتمان اداری دو خواب در شهریار

متـراژ ۷۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۸۴۴
فروش