فروش

آپارتمان ۵۵ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۱۰۴

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۶۴
فروش
فروش

۵۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1090

متـراژ ۵۵
قیمت ملک:
۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۵۷
فروش
فروش

۵۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1010

متـراژ ۵۵
قیمت ملک:
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۵۱
فروش
فروش

۵۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1014

متـراژ ۵۵
قیمت ملک:
۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۲۹
فروش