فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۱۶۶

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۴۲
فروش