فروش

آپارتمان ۴۲متری شهرک اندیشه کد ۱۶۷

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۵۸
فروش