فروش

آپارتمان ۵۱ متری شهرک اندیشه کد ۱۹۱

متـراژ ۵۱ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۱۰
فروش