فروش

آپارتمان ۶۸ متری شهرک اندیشه کد ۱۹۰

متـراژ ۶۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۷
فروش