فروش

آپارتمان ۶۳ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۶۱۸۶

متـراژ ۶۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۷۰۰
فروش