فروش

آپارتمان ۷۵ متری شهرک اندیشه کد ۱۸۴

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۷
فروش