فروش

آپارتمان ۴۸ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۶

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۹۵
فروش