فروش

آپارتمان ۵۳ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۱

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۵۹۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۷۱
فروش