فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۰

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۷
فروش