فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۷۰

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۶۷
فروش