فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۱۶۶

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۸۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۴۲
فروش