بدون تصویر
فروش

آپارتمان ۵۹ متری شهرک اندیشه کد۱۸۱

متـراژ ۵۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶۸۶
فروش