فروش

۷۳ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۷۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳۷۳
فروش
ویـژه فروش

۷۹ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۷۹ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳۶۸
فروش
×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ