فروش

۵۲ متر اپارتمان شهرک اندیشه کد ۱۴۸

متـراژ ۵۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۵۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۵۵۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۸
فروش
فروش

۷۰ متر دوخواب شهرک اندیشه کد ۱۴۶

متـراژ ۷۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۶۲ متری شهرک اندیشه کد ۱۴۴

متـراژ ۶۲ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۴۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۷ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۳

متـراژ ۴۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۳
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری شهرک اندیشه کد ۱۳۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۲.۱۶۶.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۴
فروش
فروش

آپارتمان ۴۰ متری در شهرک اندیشه کد ۱۳۶

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۶
فروش
فروش

۷۳ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۷۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۱۶
فروش
ویـژه فروش

۷۹ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۷۹ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۰۰۰
فروش
×
واتساپ
مشاوره در واتس اپ