فروش

اپارتمان ۶۰ متری دو خواب کد K 396

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۷۲
فروش
فروش

اپارتمان ۶۰ متری یک خواب کد : K 385

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۲۱
فروش