فروش

اپارتمان ۴۵ متری یک خواب کد A 305

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ ندارد
قیمت ملک:
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۰۵
فروش
فروش

اپارتمان ۴۵ متری دو سال ساخت کد K 296

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۲۹
فروش
فروش

اپارتمان ۴۵ متری تک خواب کد A 279

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۸۴
فروش