فروش

۶۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۵۰۲۲

متـراژ ۶۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۳۴
فروش
فروش

۶۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1111

متـراژ ۶۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۹۲
فروش
فروش

۶۵ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1105

متـراژ ۶۵
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۱۰
فروش