فروش

آپارتمان ۵۹ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۹۰

متـراژ ۵۹ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۴۰
فروش
فروش

۵۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۵۰۰۸

متـراژ ۵۹ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۳۱
فروش
فروش

۵۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1035

متـراژ ۵۹
قیمت ملک:
۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۰۶
فروش
فروش

۵۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1053

متـراژ ۵۹
قیمت ملک:
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۴۸۵
فروش
فروش

۵۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1006

متـراژ ۵۹
قیمت ملک:
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۱۸
فروش