فروش

آپارتمان ۵۲ متری در شهرک جدید اندیشه کد : ۱۰۵۲

متـراژ ۵۲
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۲۸
فروش
فروش

۵۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1021

متـراژ ۵۲
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۴۴
فروش