فروش

آپارتمان ۵۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۴

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۰۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۸

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۵۹
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1049

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۴۵
فروش
فروش

۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1016

متـراژ ۵۰
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۷۲
فروش