فروش

آپارتمان ۴۴ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۸۶

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۷۸
فروش
فروش

۴۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۲۰

متـراژ ۴۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۱۷
فروش
فروش

۴۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۴

متـراژ ۴۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۴۱
فروش
فروش

۴۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1052

متـراژ ۴۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۹۷
فروش