فروش

آپارتمان ۴۴ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۸۶

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۷۸
فروش
فروش

۴۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۲۰

متـراژ ۴۴
قیمت ملک:
۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۳۱۷
فروش
فروش

۴۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۴

متـراژ ۴۴
قیمت ملک:
۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۴۱
فروش
فروش

۴۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1052

متـراژ ۴۴
قیمت ملک:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۹۷
فروش