فروش

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1081

متـراژ ۱۲۰
قیمت ملک:
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۴۵
فروش
فروش

۱۲۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1082

متـراژ ۱۲۰
قیمت ملک:
۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۳۴
فروش