فروش

۶۳ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

متـراژ ۶۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۱۲
فروش