فروش

۶۳ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

متـراژ ۶۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۱۲
فروش