فروش

اپارتمان ۴۵ متری تک خواب کد A 279

متـراژ ۴۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۸۴
فروش