فروش

اپارتمان ۵۷ متری خوش نقشه کد :A 276

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۱۵
فروش
فروش

اپارتمان ۵۷ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۵۷ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۵۶
فروش