اپارتمان ۴۸ متری دو خواب شهرک اندیشه

متـراژ ۴۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۴۰