فروش

اپارتمان ۴۴ متری یک خواب کد : A 316

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۸۰
فروش
فروش

اپارتمان ۴۴ متری تک خواب کد : A 315

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۶۹
فروش
فروش

اپارتمان ۴۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۲۱
فروش