فروش

آپارتمان ۴۸ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۹۲

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۱۲
فروش