فروش

آپارتمان۱۲۰متری در شهرک اندیشه

متـراژ - ۳ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۵۹
فروش