آگهی ها
ویـژه فروش

۵۰۰ متر باغ ویلا در کردزار

قیمت ملک:
۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهرانشهریار
کـد ملک:
فروش
فروش

۴۹ متر اپارتمان در شهرک اندیشه

قیمت ملک:
۸۰۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش
فروش

۶۲ متر اپارتمان در فاز یک شهرک اندیشه

قیمت ملک:
۸۶۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش
فروش

۵۸ متر اپارتمان در شهرک جدید اندیشه

قیمت ملک:
۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش
فروش

آپارتمان ۴۳ متری در ساختمان ونوس

قیمت ملک:
۷۰۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
فروش

تماس با محمدی .