شماره تلفن: ۰۲۱۶۵۵۷۱۴۸۴
شماره همراه: ۰۹۱۲۱۸۸۲۰۸۲
ایمیل: info@amlakarike.ir
آگهی ها
فروش

اپارتمان ۵۷ متری یک خواب کد : A 387

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۱۹۸
فروش
فروش

اپارتمان ۵۰ متری یک خواب کد : A 386

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۱۸۵
فروش
فروش

اپارتمان ۴۸ متری یک خواب کد :a384

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۱۷۴
فروش
فروش

اپارتمان ۵۳ متری یک خواب کد : K 424

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۱۵۶
فروش
فروش

اپارتمان ۷۳ متری دو خواب کد : B 444

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۱۳۹
فروش

تماس با ارش بهاری