شماره تلفن: ۰۲۱۶۵۵۷۱۴۸۴
شماره همراه: ۰۹۱۲۱۸۸۲۰۸۲
ایمیل: info@amlakarike.ir
آگهی ها
فروش

اپارتمان ۵۷ متری دو خواب کد : B452

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۳۰۹
فروش
فروش

اپارتمان ۵۴ متری یک خواب کد : A 388

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۲۹۷
فروش
فروش

اپارتمان ۳۵ متری یک خواب کد : A 390

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۲۸۵
فروش
فروش

اپارتمان ۶۰ متری یک خواب کد : A 389

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۲۲۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۲ متری یک خواب کد : A 385

این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۲۲۱۲
فروش

تماس با ارش بهاری