» چشم انداز «ساخت و ساز» تهران در افق ۱۴۰۰

چشم انداز «ساخت و ساز» تهران در افق ۱۴۰۰

چشم انداز «ساخت و ساز» تهران در افق ۱۴۰۰

Perspective of “construction” of Tehran on the horizon of 1400

ظرفیت ساخت‌وساز های مسکونی در پایتخت براساس سقف جمعیت‌پذیری

شهر تهران تا سال ۱۴۰۴ برآورد شد. بررسی‌ افق سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در تهران

با خط‌کش «طرح جامع شهر تهران تا سال ۱۴۰۴» نشان می‌دهد

با احتساب واحدهای مسکونی موجود در پایتخت اگرچه به لحاظ نرخ جمعیت‌پذیری موجود،

گنجایش ساخت وساز جدید در پایتخت تکمیل شده اما این اتفاق به‌دلیل مازاد ساخت‌وساز

در مناطق شمالی شهر است؛ طوری‌که هم‌اکنون مطابق محاسبات انجام شده

براساس خط قرمز ساخت‌وساز در ۲۲ منطقه در طرح جامع تهران ۱۴۰۴، در ۹ منطقه

شهر به لحاظ سقف مجاز جمعیت‌پذیری امکان

ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید طی ۸ سال آینده وجود دارد.

همچنین طرح جامع تهران خط قرمز جمعیت‌پذیری شهر تهران را در سال ۱۴۰۴

معادل ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر تعیین کرده است. به این معنی که مجموعه

ساخت وسازهای منتهی به سال ۱۴۰۴ باید به گونه‌ای در شهر اتفاق افتد

که کل موجودی مسکن پایتخت امکان سکونت

حداکثر ۱۰میلیون و۴۲۰ هزار نفر را در محدوده شهر تهران فراهم کند.

چشم انداز «ساخت و ساز» تهران در افق ۱۴۰۰

نظر شما!!

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.