» ابهام مهم وام خرید مسکن رفع شد

ابهام مهم وام خرید مسکن رفع شد

ابهام مهم وام خرید مسکن رفع شد

The major ambiguity of mortgage lending was fixed

بسیاری از شعب بانک عامل بخش مسکن همزمان با الزام به تک برگی شدن

اسناد مالکیت واحدهای مسکونی در زمان نقل و انتقال املاک نسبت

به پذیرش اسناد دفترچه ای متقاضیان در زمان تکمیل مدارک به منظور ثبت نام

و دریافت تسهیلات مسکن دچار ابهام بودند، بانک مسکن با بخشنامه ای از این موضوع رفع ابهام کرد.

هر چند مطابق با قوانین جدید، اخیرا همه مالکان واحدهای مسکونی به خصوص در زمان نقل و انتقال

املاک ملزم به تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگ شده اند،

بسیاری از شعب بانک عامل بخش مسکن در مورد تشکیل پرونده برای متقاضیان

دریافت تسهیلات با استفاده از سند دفترچه ای یا الزام متقاضیان به دریافت و ارائه سند

تک برگی دچار ابهام بودند که بانک عامل بخش مسکن به این ابهام پاسخ داده است.

بر اساس بخشنامه ای که با همین موضوع طی روزهای اخیر صادر شده است

بانک عامل بخش مسکن اعلام کرده الزامی از بابت تبدیل اسناد دفترچه ای به سند

تک برگی در زمان تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان ندارد

و حتی در زمان پرداخت تسهیلات نیز ارائه سند دفترچه ای کفایت کرده و از نظر بانک مسکن سند

دفترچه ای و سند تک برگی مالکیت واحدهای مسکونی

به لحاظ اعتبار برای تشخیص هویت املاک و مالکان آنها اعتباری برابر دارند.

در واقع مطابق با این بخشنامه احراز هویت و مالکیت افراد بر روی ملکی مشخص،

ملاک قرار گرفته و مالکان اسناد دفترچه ای برای دریافت تسهیلات مسکن نیازی به ارائه سند تک برگی ندارند.

به این ترتیب، متقاضیان دریافت تسهیلات در صورتی که اسناد مالکیت دفترچه ای معتبر

در اختیار داشته باشند برای دریافت تسهیلات مسکن نیازی به صرف زمان برای دریافت اسناد تک برگی ندارند.

ابهام مهم وام خرید مسکن رفع شد

نظر شما!!

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.